Fremtiden skapes nå - bli med i nettskyen!

/

SYSTEMLØSNINGER
Du får sanntidsinformasjon fra den operasjonelle aktiviteten og de regnskapsmessige og finansielle data.  Dette gir deg et unikt styringssystem basert på informasjon i nåtid.
Les mer
TJENESTEUTSETTING
Du kan tjenesteutsette hele eller deler av din økonomifunksjon til oss.  Vi kan hjelpe deg med oppgavene innenfor regnskap og lønn/reise og utlegg.  Du får full kontroll og har full oversikt over din økonomi, uavhengig av tid og sted.
RÅDGIVNING
Vi hjelper deg med økonomiske analyser samt controlling av reiser og skip, budsjettering og likviditetsstyring.  Hør med oss hvordan vi kan hjelpe deg med å utarbeide, implementere og verifisere gode rutiner.
Hvordan forstå regnskapet/ skattemeldingen?

Sandefjord
onsdag 06. november

Les mer og meld deg på