VIEW%20Maritime%20Web%20166x72%20Tr

Inspirasjonsdag for våre kunder

Vi inviterte kundene våre til en faglig inspirasjonsdag etterfulgt av tapas og mingling. Temaet var Samhandling i moderne tid, med Xledger og Microsoft i spissen.

Anna Olsson, Direktør samhandling og produktivitet i Microsoft Norge holdt ett engasjerende og inspirerende foredrag om Microsofts samhandlingsstrategi og hvordan dagens bedrifter kan tilrettelegge for at de ansatte skal få en bedre og mer produktiv arbeidsdag allerede i dag. Hun snakket om hvordan man kan holde på ansatte og effektivisere arbeidet gjennom effektiv samhandling. Hvordan kan vi jobbe bedre sammen. Olsson tok også opp dagsaktuelle temaer som hvordan skal vi møte fremtidens utfordringer med tanke på mobilitet, fleksibilitet og krav til sikkerhet.

Styreleder, grunnlegger og ansvarlig for produktstrategi i Xledger - Jarle Sky holdt et informativ og spennende foredrag om Xledger. Sky tok opp tidsreisen som Xledger har vært igjennom med fokus på produktutvikling. Foredraget tok for seg trendene de neste 3 til 5 år og hvordan dette vil påvirke utviklingen av Xledger. Hvordan de jobber kontinuerlig for å imøtekomme fremtidens ønsker og krav fra brukerne. VIEW Ledger sine kunder fikk er innblikk i hvordan Xledger jobber med produktutvikling, og hvordan design og brukervennlighet er blitt mer og mer avgjørende for å tilpasse seg kundene sine behov og ønsker. Xledger jobber kontinuerlig for å være Visually appealing i sitt utviklingsarbeid. I tillegg fikk deltakerene se nyheter med spesielt fokus på rapportering og analyse.

Dagen ble rundet av med mingling og litt mat. Da det var Verdens internasjonale tapas dag, ga menyen seg selv. 

Vi ønsker å takke alle foredragsholdere, kunder og medarbeidere for en hyggelig og inspirerende dag.