VIEW%20Maritime%20Web%20166x72%20Tr

Oslo

Vårt hovedkontor ligger i Oslo der vi tilbyr den nettbaserte økonomiløsningen Xledger, økonomi- og rådgivningstjenester. De fleste av våre medarbeidere på hovedkontoret i Oslo har utdannelse som siviløkonom, bachelor- eller mastergrad innen økonomi og administrasjon. Mange av våre ansatte er i tillegg autoriserte regnskapsførere.
Terje P. Bratlie
Daglig leder
Bjørnar Ufs Haugane
Konsulentleder