Stockholm

VIEW Ledger er etablert i Sverige med hovedkontoret i Stockholm. Vår avdeling i Stockholm har erfaring med den nettbaserte økonomiløsningen Xledger, økonomi- og rådgivningstjenester til virksomheter.  Våre medarbeidere har lang erfaring og allsidig faglig bredde. Avdelingen har spesiell kompetanse på handel, tjenesteytende- og konsulentvirksomhet. Kundene våre har en omsetning fra noen hundre tusen til flere hundre millioner. 
terje%20o
Terje P. Bratlie
Daglig leder
Bj%C3%B8rnar%20redigert
Bjørnar Ufs Haugane
Konsulentleder