VIEW%20Maritime%20Web%20166x72%20Tr

Fremtiden skapes nå - bli med i nettskyen!

PC
SYSTEMLØSNINGER
Du får sanntidsinformasjon fra den operasjonelle aktiviteten og de regnskapsmessige og finansielle data.  Dette gir deg et unikt styringssystem basert på informasjon i nåtid.
Sky
TJENESTEUTSETTING
Du kan tjenesteutsette hele eller deler av din økonomifunksjon til oss.  Vi kan hjelpe deg med oppgavene innenfor regnskap og lønn/reise og utlegg.  Du får full kontroll og har full oversikt over din økonomi, uavhengig av tid og sted.
3%20personer
RÅDGIVNING
Vi hjelper deg med økonomiske analyser samt controlling av reiser og skip, budsjettering og likviditetsstyring.  Hør med oss hvordan vi kan hjelpe deg med å utarbeide, implementere og verifisere gode rutiner.