VIEW%20Maritime%20Web%20166x72%20Tr
Dataloy%20Logo%20Specification_Black2
Dataloy Systems AS is a company with more than 30 years of experience in the maritime software business.  The organisation is counting 16 employees of which most are System Developers, business support staff and management. The company is located in Bergen with a satelite office in Oslo, Norway.
 

Hege Jacobsen (Managing Director) sier:
Vår målsetting er å ha fokus på hva som er vår verdiskapning. Derfor har vi valgt å tjenesteutsette alt av regnskap og økonomi. Det er også nødvendig for oss å ha kontroll på kostnader og kontantstrøm for å kunne drive effektivt. Løsningen fra VIEW Maritime har bidratt til at vi har kunnet holde administrasjonen nede på et minimum samtidig som vi kontinuerlig ser hvordan selskapets økonomi utvikler seg til enhver tid. 
%C3%98konomisk%20r%C3%A5dgivning