VIEW%20Maritime%20Web%20166x72%20Tr
AdobeStock_34915954
AdobeStock_34915954

Steem1960 Steensland Shipbrokers AS

Steem1960 Steensland Shipbrokers AS, etablert 1960, er skipsmeglere med kontorer i Oslo, Bergen, Singapore og Houston.  Våre hovedområder er befraktning og kjøp/salg/kontrahering innenfor nisjene gass, kjemikalie og produkttank.  Vi er over 80 ansatte hvorav 50 jobber i Oslo.
 
-At vi kan bruke sam-me system på ulike kontinent, har for oss vært avgjørende i en tid der tilgang på informasjon er viktig.  Full digitalisering, likviditetsstyring og elektronisk arbeidsflyt er noen av elementene som har bidratt til at vi har full kontroll på finansielle styringsdata. Det har også vært en fordel for oss å ha en leverandør som kan tre inn i våre interne arbeidsoppgaver når vi har behov for det, en leverandør som ikke bare kjenner våre systemer men også arbeidsprosessene og kunnskap innenfor vårt marked.


Tonje Wekre, Økonomisjef