VIEW%20Maritime%20Web%20166x72%20Tr

Økonomisk rådgivning

Våre rådgivere kan med sin erfaring og kunnskap tilby kompetanse knyttet til:
 
  • Nøkkeltallsanalyser
  • Rapportering
  • Internregnskap
  • Konsernregnskap/IFRS
  • Budsjettering
  • Likviditetsstyring/Refinansiering
 
Innen området selskapsadministrasjon kan vi bistå med hjelp til:
 
  • ​Selskapsstiftelse, omdanning og avvikling
  • Råd og tips ved oppkjøp og integrasjonsprosesser
  • Gjennomføring av fisjoner/fusjoner
 
Vi kan også bistå som styresekretær i styremøter, sikre gjennomføring av vedtak samt innkallinger og referater.  For skatt, arv og verdivurderinger samarbeider vi med revisjonsselskaper og advokatfirmaer.

Våre konsulenter er sterkt involvert ikke bare under implementeringsfasen, men også i en ordinær driftsfase.  Fordelen ved dette er at våre konsulenter kan vikariere og utleies til kunde ved sykdom eller andre typer fravær samt ved behov når arbeidsmengden skulle tilsi det.  Vår kunnskap om kundens arbeidsprosesser og systemer skal komme våre kunder til gode, også i faser der kundene trenger støtte av ulike årsaker.
Depositphotos_80147336_original

Bestill et møte