VIEW%20Maritime%20Web%20166x72%20Tr

Opplæring og kurs

Alle våre brukere må få tilstrekkelig opplæring og kunnskap om de kvalitetene systemene har i den skybaserte verden.  Opplæringen bygger på de strukturer som settes opp for hver enkelt kunde.  Treningsprogrammet skal sikre en god brukeropplevelse, der rutiner og arbeidsprosesser skal tilpasses mest mulig automatikk.  

I regi av VIEW Academy gjennomfører våre konsulenter treningsprogrammene og verifiserer at brukerne har forstått systemlogikken og de effektiviseringsgevinstene som gjøres tilgjengelig gjennom bruk av dagens moderne skybaserte systemer.  Våre konsulenter er sertifiserte Xledger brukere og har inngående kunnskap om Dataloy VMS og integrasjonsløsningene mellom systemene.
 
Pad%20med%20Group

Bestill et møte