VIEW%20Maritime%20Web%20166x72%20Tr

Systemløsninger

Økonomisystem i nettskyen

HVA
HVORFOR
 • Økonomi og regnskap
 • Elektronisk arbeidsflyt
 • Bankintegrasjoner
 • Flervalutaløsning
 • Lønn, reise og utlegg
 • Rapportering skip og reiser
 • Innkjøp, lager og fakturering
 • «Plug and Play»
 • Effektiv bilagsbehandling
 • Desentral godkjenning
 • Likviditetsoversikt
 • Global rapportering
 • Full digitalisering via app
 • Oversikt og kontroll
 • Alt i ett system
 • Alltid siste versjon

Våre systemløsninger tilpasses din virksomhet

Vi hjelper deg gjerne med å avdekke behov og muligheter

ERP-systemet 
Xledger

Dataloy Voyage
Management System 

Integrasjoner

ERP systemet Xledger
ERP systemet Xledger
Styringssystemet Dataloy VMS
Styringssystemet Dataloy VMS
Integrasjoner
Integrasjoner