VIEW%20Maritime%20Web%20166x72%20Tr

ERP systemet Xledger

Xledger fremstår som et fullverdig forretningssystem.  Sammen med den integrerte løsningen fra Dataloy VMS, gir dette kundene et komplett skybasert økonomisystem for den maritime industrien.   Informasjon overføres begge veier automatisk og kontinuerlig mellom Xledger og Dataloy VMS.

I tillegg til ordinære økonomi- og regnskapsfunksjoner, kan det spesielt fremheves:
 
  • Utstrakt bruk av automatiserte arbeidsprosesser
  • Avansert konsernfunksjonalitet
  • Integrerte bankløsninger
  • Flervalutaløsning
  • Anleggsregnskap (faste aktiva)
 
Xledger er også godt tilpasset ulike bransjer enten man har eierselskap innenfor shipping, eiendom eller andre typer virksomheter.  Konsernfunksjonaliteten dekker de fleste behov og kan rapporteres i ulik valuta.  Applikasjonen er global og tilpasset ulike betalingsløsninger på tvers av landegrenser.

Oppsett og implementering utføres av konsernets avdeling VIEW Solutions, sertifiserte Xledger brukere og prosjektledere.
PC%20xledger%202

Bestill et møte