VIEW%20Maritime%20Web%20166x72%20Tr

Integrasjoner

Foruten integrasjonen mellom Xledger og Dataloy VMS som leveres i en standard versjon, kan vi levere Xledger integrasjoner mot ulike andre systemer.  Slike systemer kan være databaseapplikasjoner/spørreverktøy, ulike timefangstsystemer, forvaltningssystemer og andre mer kundetilpassede systemer.

Via vår avdeling VIEW Connect kan vi også levere løsninger uavhengig av Xledger plattformen.  Avdelingen både utvikler og drifter ulike integrasjoner, løsninger og infrastruktur for kunde.
Lighthouse%20shipping

Bestill et møte