VIEW%20Maritime%20Web%20166x72%20Tr

Styringssystemet Dataloy VMS

Dataloy Systems (VMS) er et moderne og avansert verktøy for all operasjonell virksomhet knyttet til handel og befraktning med fartøy på alle verdenshav. 

Vi tilbyr økonomisystemet Xledger og full integrasjon med Dataloy Systems.  All informasjon av økonomisk karakter overføres automatisk og kontinuerlig til Xledger for videre behandling.  Likeså overføres relevant finansiell informasjon automatisk og kontinuerlig tilbake fra Xledger til Dataloy VMS.

All informasjon oppdateres og rekalkuleres umiddelbart, og det gir deg et unikt styringssystem basert på informasjon i sanntid.

Les mer om økonomisystemet Xledger!

Har du andre systemer som er viktig for driften av din virksomhet? Vi har også kunnskap integrasjoner.  Ta kontakt med oss for å høre hva vi kan bidra med for å effektivisere din hverdag, og skape en sømløs informasjonsflyt mellom dine kjernesystemer. 


 
Dataloy-systems-view-maritime

Bestill et møte