VIEW%20Maritime%20Web%20166x72%20Tr

VIEW Solutions

VIEW Solutions er en avdeling med ansvar for implementering, brukeropplæring, support og IT-rådgivning, og er bemannet opp med systemkonsulenter med inngående kunnskap om konsernets applikasjoner og metodeverk.  Systemkonsulentene er sertifiserte Xledger brukere i tillegg til at de har gjennomført ulike sertifiseringsprogram som prosjektledere.  Flere av systemkonsulentene innehar Finanstilsynet godkjenning som Autorisert Regnskapsfører, noe som er til god hjelp til forståelse av økonomiavdelingens hverdag og terminologi.  Avdelingen har også utstrakt kompetanse på standard integrasjoner mot applikasjonen Xledger via ferdigutviklede web services.  Sammen med VIEW Connect kan også andre integrasjonsløsninger utvikles og implementeres.

VIEW Solutions er konsernets garanti overfor brukerne som skal sikre effektiv utnyttelse, forståelse og mulighetsscenarier som en skybasert ERP løsning gir.
VL-5_person-6