VIEW%20Maritime%20Web%20166x72%20Tr

Tjenesteutsetting

Hele eller deler av økonomifunksjonen?

HVA
HVORFOR
 • Fakturamottak
 • Bilagsføring/-kontroll
 • Avstemminger
 • Kunde- og leverandørreskontro
 • Lønn, reiseregning/utlegg
 • Fakturering
 • Full digitalisering og effektiv forbehandling
 • Alltid ajour
 • Kontroll av grunndata
 • Løpende oppfølging, bedre likviditet
 • Kompetanse
 • Tilgang på ressurser

Vi er din økonomiavdeling

Vi hjelper deg gjerne med å avdekke behov og muligheter

Regnskapstjenester

Regnskapstjenester
Regnskapstjenester
Lønn og HR
Lønn og HR
Elektronisk arkiv
Elektronisk arkiv

Lønn og HR

Elektronisk arkiv