VIEW%20Maritime%20Web%20166x72%20Tr

Elektronisk arkiv

Med ditt eget elektroniske arkiv er alt samlet på ett sted og du har alltid tilgang! 

Bak hver transaksjon skal det være et bilde/image som dokumenterer transaksjonen.  Dokumentasjonen av resultat- og balansekonti ligger tilgjengelig innenfor hver konto som avstemmes, og er bygget opp på samme lest som revisorindeksen.  Personalarkiv med ansettelseskontrakter, protokoll fra medarbeidersamtaler, lønnsbrev, lønnskonvolutter og annet personaladministrativt materiale.  Forretningsmessige avtaler knyttet mot viktige leverandører og kunder, i praksis alle vesentlige relasjoner for bedriftens virksomhet.  I tillegg kan man også bygge opp et elektronisk forretningsarkiv med relevante protokoller til bruk i styrearbeid og generalforsamling.

For dagens moderne bedrifter vil det meste av postmottak skje digitalt.  For de av bedriftene som ennå ikke har kommet så langt, kan vi som en midlertidig løsning fungere som bedriftens postmottak, forbehandling av transaksjoner samt at mottatte dokumenter fysisk arkiveres under vår administrasjon over et avtalt tidspunkt.  En effektiv og rasjonell behandling av bilag og dokumenter er en av forutsetningene for en god opplevelse av å transformere alt i nettskyen, og vil gi bedriftene en helt annen administrativ hverdag.
AdobeStock_97502916

Bestill et møte