Elektronisk arkiv

Med ditt eget elektroniske arkiv er alt samlet på ett sted og du har alltid tilgang! 

Bak hver transaksjon skal det være et bilde/image som dokumenterer transaksjonen.  Dokumentasjonen av resultat- og balansekonti ligger tilgjengelig innenfor hver konto som avstemmes, og er bygget opp på samme lest som revisorindeksen.  Personalarkiv med ansettelseskontrakter, protokoll fra medarbeidersamtaler, lønnsbrev, lønnskonvolutter og annet personaladministrativt materiale.  Forretningsmessige avtaler knyttet mot viktige leverandører og kunder, i praksis alle vesentlige relasjoner for bedriftens virksomhet.  I tillegg kan man også bygge opp et elektronisk forretningsarkiv med relevante protokoller til bruk i styrearbeid og generalforsamling.

For dagens moderne bedrifter vil det meste av postmottak skje digitalt.  For de av bedriftene som ennå ikke har kommet så langt, kan vi som en midlertidig løsning fungere som bedriftens postmottak, forbehandling av transaksjoner samt at mottatte dokumenter fysisk arkiveres under vår administrasjon over et avtalt tidspunkt.  En effektiv og rasjonell behandling av bilag og dokumenter er en av forutsetningene for en god opplevelse av å transformere alt i nettskyen, og vil gi bedriftene en helt annen administrativ hverdag.

Bestill et møte

Alt handler om fornøyde kunder

Ingen kunder- ingen forretning
"VIEW hjelper oss med å optimalisere prosesser og holde kostnader nede"
"VIEW har bidratt til effektivisering av systemer i vår globale hverdag"
«VIEW har bidratt til av vi kan fokusere på vår egen kjernevirksomhet»

Menneskene utgjør den viktige forskjellen

Møt menneskene som jobber hos oss - din neste rådgiver?
Bjørnar Ufs Haugane
Konsulentleder
Rune Dagsgard
Økonomikonsulent
Rut Krogset
Økonomikonsulent

Jobb hos oss

Senior økonomikonsulent

Oslo

Les mer og søk her
Åpen søknad- Økonomikonsulent

Oslo

Les mer og søk her
Tonje Herstad
Økonomikonsulent

Kontakt oss

Hovedkontor

Telefon:
+47 22 72 92 92

E-post:
info@viewmaritime.com

Besøksadresse:
Dronning Eufemias gate 16, 12 etasje
0191 Oslo​

Postadresse:
Postboks 6731 
0609 Oslo

Org. nr: 998 497 914

Vi er medlem av: Regnskap Norge
Samarbeidspartnere: Xledger AS, Dataloy Systems AS

Vi er et Autorisert Regnskapsførerselskap, godkjent av Finansdepartementet
 
VIEW Maritime er en del av

VIEW er registrert som er varemerke med registreringsnummer: 288457 / 292089
Copyright © 2018 VIEW  Personvernerklæring