VIEW%20Maritime%20Web%20166x72%20Tr

Lønn og HR

VIEW Maritime kan utføre alt lønnsrelatert arbeid, eller man kan velge en delt løsning der noe av arbeidet kan utføres av kunde.  Lønn og HR er en integrert del av Xledger applikasjonen, og gir brukerne fullt innsyn avhengig av hvilke roller og rettigheter som er tildelt.

Av løpende lønnsarbeid kan nevnes:
 
  • Kontroll og registrering av lønnsgrunnlag
  • Lønnsslipper
  • Konterings- og utbetalingslister
  • Skattetrekk og arbeidsgiveravgift/terminoppgaver
  • Feriepenger
  • Offentlig rapportering og oppgjørslister

Xledger Lønn har også integrert reiseregning- og utleggsrefusjon.  Dette håndteres digitalt med elektroniske kvitteringer.  VIEW Maritime kontrollerer oppgjørene og mva-fradragene.

VIEW Maritime hjelper også til med ansettelseskontrakter og prosedyrer knyttet til personaladministrasjon, foruten spesielle ordninger knyttet til ansatte som arbeider offshore.
view_profilbilder09

Bestill et møte