VIEW%20Maritime%20Web%20166x72%20Tr

Regnskapstjenester

VIEW Maritime kan påta seg ansvar for full eller delvis tjenesteutsetting av regnskapsføringen basert på Xledger og det metodeverket VIEW har utviklet for prosessering og fremstilling av regnskap og lønn.  Dette er en delt løsning der kunden gjør enkelte oppgaver, fortrinnsvis godkjenning av inngående fakturaer, remittering og fakturering.

VIEW Maritime gjør andre oppgaver som avstemminger og offentlig rapportering, alt innenfor et klart definert metodeverk herunder overvåkning av transaksjonsflyten ved integrasjonsløsningene.

Våre konsulenter er sertifiserte Xledger brukere og har inngående kunnskap om Dataloy VMS og integrasjonsløsningene.  Supporttjenesten er aktiv innenfor avtalte tider og avtalt ytelse, noe som sikrer at kunden blir betjent innenfor alle ulike hendelser.
Regnskapstjenester%201

Bestill et møte