VIEW%20Maritime%20Web%20166x72%20Tr

Godkjent som leverandør til oljeindustrien

Achilles JQS sørger for administrasjon av leverandør informasjon for olje- og gassindustrien i Norge og Danmark. De identifiserer, evaluerer og overvåker leverandørene på vegne av innkjøperne.

Achilles JQS (Joint Qualification System) er et leverandørregister og en løsning for kvalifisering som brukes av innkjøperne i den norske og danske olje- og gassektoren for å håndtere leverandørinformasjon og risiko i leveringskjeden, og for effektive innkjøp i samsvar med EUs regelverk.